Ο Θεός έχει αποκαλυφθεί μέσω της Βίβλου. Ο Θεός έχει αποκαλυφθεί σαφέστερα μέσω της προσφοράς του Υιού του, Ιησού Χριστού.Ο Θεός γίνεται γνωστός προσωπικά σε κάθε πιστό μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος.

Η πιο σημαντική απόφαση που μπορεί κανείς να πάρει είναι να γίνει μαθητής του Ιησού Χριστού. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί κανείς να κάνει.

Archbishop Justin Welby