Αντίθετα με άλλους συγγραφείς, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τις σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών σε διμερή βάση, ο Σεβασμιώτατος Μεθόδιος κρατεί και τις τρεις Εκκλησίες, Ορθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικισμό και Αγγλικανισμό, συνεχώς υπ όψη. Γράφει επίσης ως Ορθόδοξος συγγραφέας και ιεράρχης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσοντούχος με τη γνώση του όχι μόνο της Ελληνικής, αλλά και της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής βιβλιογραφίας και όχι μόνο αυτών, αλλά και των άλλων γλωσσών και με την προσωπική γνώση αμφοτέρων Ανατολής και Δύσεως… Σ αυτό το βιβλίο εξετάζει, με πλήρη αναφορά στις πηγές, τις αιτίες των διαφορών μεταξύ των Εκκλησιών, την πρόοδο του διαλόγου και την κίνηση προς επανένωση, η οποία έχει αναπτυχθεί τόσο σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια

Συγγραφέας: Φούγιας, Μεθόδιος
Εκδόσεις: Λιβάνης – Νέα Σύνορα
Σελίδες:470