Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν∙ οὐ γὰρ παύσομαι τοῦτο ἐπιλέγων ἀεί ἐπὶ πᾶσί μοι τοῖς συμβαίνουσι

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν∙ οὐ γὰρ παύσομαι τοῦτο ἐπιλέγων ἀεί ἐπὶ πᾶσί μοι τοῖς συμβαίνουσι

 Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος