Η Εκκλησία δεν είναι μια κλειστή εταιρεία σεσωσμένων ~ Αναστάσιος Αλβανίας

216

Η Εκκλησία δεν είναι μια κλειστή εταιρεία σεσωσμένων, που απολαμβάνουν, αποκλειστικά αυτοί, τα δώρα του Θεού και διεκδικούν να εξασφαλίσουν ανέσεις, προνόμια και κοσμική εξουσία.

Αναστάσιος Αλβανίας