Πολλά αριστουργηματικά βιβλία αρέσουν και διαβάζονται από ορισμένο αναγνωστικό κοινό, σ’ αυτή ή εκείνη τη χώρα, για μια ορισμένη εποχή. Μεγάλα έργα εθνικών συγγραφέων συγκινούν τους λαούς της χώρας τους, αφήνουν ωστόσο αδιάφορους όλους τους άλλους λαούς. Η «Μίμηση», αντίθετα, από πέντε ολόκληρους αιώνες διαβάζεται από όλους και παντού κι αν μπορούσε να συγκριθεί το θείο με το ανθρώπινο, θα μπορούσε να λεχθεί πως, καθώς το Ευαγγέλιο, έτσι κι η «Μίμηση» είναι το βιβλίο όλων. Γραμμένη λατινικά και σε ρυθμική πρόζα, κυκλοφορούσε σε χειρόγραφα πριν ν’ ανακαλυφθεί η τυπογραφία. Για πρώτη φορά βγήκε έντυπη γύρω στα 1475 κι είναι ένα από τα πρώτα βιβλία πού τυπώθηκαν ύστερ’ από τη «Βίβλο». Από τότε εκδίδεται αδιάλειπτα στο πρωτότυπο και σε παλαιότερες και νεώτερες μεταφράσεις. Λογαριάζουν πως έχει μεταφραστεί σε πενήντα τόσες γλώσσες και διαλέκτους και πως έρχεται αμέσως ύστερ’ από την Αγία Γραφή σε αριθμό εκδόσεων. Στη γλώσσα μας, η «Μίμηση», μεταφράζεται κι εκδίδεται από χρόνια τώρα κάθε τόσο κι η κυκλοφοριακή επιτυχία της είναι πάντα εξαιρετική.

Εκδότης: Γραφείο Καλού Τύπου