Ως Διάκονοι πρέπει να μιλάμε για τον Θεό. Ωστόσο, είμαστε άνθρωποι και έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τόσο την υποχρέωσή μας όσο και την ανικανότητά μας και από αυτή την αναγνώριση να δώσουμε την δόξα στον Θεό.

Karl Barth