Ο Ορθόδοξος δρόμος, Kallistos Ware (Βιβλιοπροτάσεις)

Ο Ορθόδοξος δρόμος

Το βιβλίο τούτο,όπως θα δει ο αναγνώστης, συγγενεύει κάπως με το πρώτο μεγάλο βιβλίο του επ. Καλλίστου The Orthodox Church· μου φαίνεται, όμως, πως σε πολλά σημεία του πηγαίνει σε βαθύτερα και θεολογικώτερα νερά. Είναι φυσικό, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια, η μόρφωση του διδασκάλου μα και η τέχνη του συγγραφέα να έχουν αισθητά βελτιωθεί και μεγαλώσει. Η πείρα του και οι εμπειρίες του τον οδηγούν πολλές φορές σ’ εσωτερικούς χώρους, που μόνο προικισμένοι μ’ εξαιρετική δεινότητα ή αγιότητα συγγραφείς μπορούν να εισέλθουν. Έτσι, η θεολογία που εκτίθεται από το συγγραφέα μας στο βιβλίο τούτο ξεφεύγει από την ψυχρότητα των ακαδημαϊκών εγχειριδίων και αγγίζει την ιερή γλώσσα της καρδιάς.