Ο ρόλος της συγχώρεσης στην Ψυχική και Σωματική Υγεία

συγχώρεση

Ο ρόλος της συγχώρεσης στην Ψυχική και Σωματική Υγεία

Η συγχώρεση σημαίνει πλήρη αποδοχή ότι έχει συμβεί ένα αρνητικό συμβάν και αποποίηση των αρνητικών συναισθημάτων γύρω από την περίσταση. 

Η έρευνα δείχνει ότι η συγχώρεση μας βοηθά να βιώνουμε καλύτερη ψυχική, συναισθηματική και σωματική υγεία. Όπως καταδεικνύεται από το Σχέδιο (Stanford Forgiveness Project), στο οποίο εκπαιδεύτηκαν 260 ενήλικες στην πρακτική της συγχώρεσης, σε 6-εβδομάδες μαθημάτων.

Το 70% ανέφερε μείωση των συναισθημάτων του ψυχικού/συναισθηματικού πόνου

Το 13% παρουσίασε μειωμένο θυμό

Το 27% αντιμετώπισε λιγότερες σωματικές εκδηλώσεις (για παράδειγμα, πόνο, γαστρεντερική διαταραχή, ζάλη, κ.λπ.)

Η πρακτική της συγχώρεσης έχει επίσης συνδεθεί με  καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η συγχώρεση έχει κάτι περισσότερο από ένα μεταφορικό αποτέλεσμα στην καρδιά: μπορεί να μειώσει την πίεση του αίματος μας και να βελτιώσει την καρδιαγγειακή υγεία επίσης.