Χριστιανικός Υπαρξισμός :

Σαίρεν Κίρκεγκωρ

Είναι ολοφάνερο πως αυτό το γενικό συν μπορεί για κάθε άτομο ξεχωριστά να σημαίνει ένα συν ή ένα πλην. Έτσι μπορούμε αμέσως – αμέσως να κάνουμε μια μεγαλόπρεπη διάκριση: από τότε που ο Χριστιανισμός εισχώρησε στον κόσμο και μαζί του η δυνατότητα απολύτρωσης, έλαμψε, στραμμένο πάνω στον αισθησιασμό, ένα φως αντίθεσης που δεν υπήρχε στους ειδωλολάτρες, και που χρησιμεύει ακριβώς στο να ενισχύσει τη θεωρία πως ο αισθησιασμός είναι αμαρτωλότητα.

Στο εσωτερικό της Χριστιανικής διαφοροποίησης αυτό το συν μπορεί με τη σειρά του να σημαίνει ένα συν ή ένα πλην, που εδρεύει στη σχέση κάθε αθώου ατόμου προς το ιστορικό του περιβάλλον. Απ’ αυτή την άποψη οι πιο διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Η δυνατότητα ελευθερίας προαγγέλλεται στην αγωνία. Αυτός που έχει βουλιάξει μέσα στην αγωνία, έχει αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να μ’επιπλήξει  (ας θυμηθούμε πως μιλάω πάντοτε αποκλειστικά σαν ψυχολόγος και πως δεν καταργώ ποτέ το ποιοτικό άλμα), αν και φυσικά η επίπληξη θα προεξοφλήσει το αντίθετο.. Η θέαση των αμαρτιών μπορεί να σώσει τον ένα και τον άλλο να τον οδηγήσει στην πτώση . Ένα χωρατό μπορεί να έχει διασκεδαστικό αποτέλεσμα, μπορεί και σοβαρό, και vice versa.

Το να μιλήσεις και το να σωπάσεις  μπορούν να παραγάγουν το αντίθετο αποτέλεσμα απ’ αυτό που σκόπευες. Ως προς τούτο δεν υπάρχει όριο, και έτσι να που ξανά-εμφανίζεται εδώ η ορθότητα του ορισμού μας, πως πρόκειται για συν ή πλην ποσοτικό – γιατί το ποσοτικό είναι βέβαια σύνορο στο άπειρο.

Σαίρεν Κίρκεγκωρ