• 18:09
  • Τρίτη
  • 21 Ιανουαρίου 2020
  • info@psychodromio.gr

Συντάκτης: ψυχοδρόμιο

Κυριακοδρόμιο - Άρτος ζωής - ψυχοδρόμιο
Το κήρυγμα είναι κλήση για μετάνοια και δέσμευση στο σταυρό του Χριστού, με την..
Το πρόβλημα του Πλανκ - © psychodromio.gr
Όπως στην επιστήμη, έτσι και στην καθημερινή ζωή όλοι αντιστεκόμαστε στην όποια αλλαγή θεμελιώδους παραδείγματος...
error: Content is protected !!