• 04:01
  • Δευτέρα
  • 18 Νοεμβρίου 2019
  • info@psychodromio.gr
Κυριακοδρόμιο - Άρτος ζωής - ψυχοδρόμιο
Το κήρυγμα είναι κλήση για μετάνοια και δέσμευση στο σταυρό του Χριστού, με την..
error: Content is protected !!