Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ψυχικῆς ἀσθένειας στό μυστήριο τῆς Μετάνοιας ~ Βασίλειος Θερμός

Ἄς ἀρχίσουμε μέ τρία πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Ἕνας ἄνθρωπος προσέρχεται στόν πνευματικό γιά νά ἐξομολογηθῆ τίς ἁμαρτίες του. Εἶναι φανερό ὅτι διακατέχεται ἀπό [...]

Εκκλησία Κοινωνία και Κόσμος

Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἀποστολική παράδοση εἶναι τό ἱστορικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο ἀνακεφαλαιώνεται, ἀνακαινίζεται καί τελειοῦται τό ἀνθρώπινο γένος καί ἡ [...]