Οι απόψεις της υπαρξιακής ψυχολογίας του Yalom υπό το φως τής Εκκλησιαστικής παράδοσης

Ἡ ὑπαρξιακή ψυχολογία ἀποτελεῖ προϊόν σύνθεσης ψυχολογίας καί φιλοσοφίας. Ἀπό τή μεριά τῆς φιλοσοφίας συνδέεται στενά μέ τήν ὑπαρξιακή σκέψη τῶν ὑπαρξιστῶν φιλοσόφων: [...]

Άνθρωπος και κόσμος στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού~του Σεβ. Μητρ. Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα

Άνθρωπος και κόσμος στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού Η σχέση τού ανθρώπου με την υπόλοιπη κτίση, έχει σωτηριολογικές και οντολογικές συνέπειες [...]

Όρια ζωής

Η Τίνα ήταν διαρκώς θυμωμένη με τον άνδρα της, γιατί κάθε φορά καθυστερούσε να έρθει το βράδυ στο σπίτι.Με κόπο προσπαθούσε να διατηρήσει [...]