Εκκλησία Κοινωνία και Κόσμος

Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἀποστολική παράδοση εἶναι τό ἱστορικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στό ὁποῖο ἀνακεφαλαιώνεται, ἀνακαινίζεται καί τελειοῦται τό ἀνθρώπινο γένος καί ἡ [...]

Οι απόψεις της υπαρξιακής ψυχολογίας του Yalom υπό το φως τής Εκκλησιαστικής παράδοσης

Ἡ ὑπαρξιακή ψυχολογία ἀποτελεῖ προϊόν σύνθεσης ψυχολογίας καί φιλοσοφίας. Ἀπό τή μεριά τῆς φιλοσοφίας συνδέεται στενά μέ τήν ὑπαρξιακή σκέψη τῶν ὑπαρξιστῶν φιλοσόφων: [...]