ψυχαναλυτική θεωρία

Το Εκείνο, το Εγώ και το Υπερεγώ ως Στοιχεία της Προσωπικότητας

Σύμφωνα με τη θεωρία του Freud, ο ανθρώπινος ψυχισμός, η προσωπικότητα, αποτελείται από τρία αλληλεξαρτώμενα στρώματα:Το Εκείνο, το Εγώ και το Υπερεγώ. Το Εκείνο (Ιd) είναι το ασυνείδητο μέρος της ψυχικής [...]